%PM, %24 %419 %2023 %16:%11

Đã xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở suối Bí, suối Gia Đức, huyện Thống Nhất

Cơ quan chức năng xác định, tình trạng cá chết ở suối Bí, suối Gia Đức huyện Thống Nhất xảy ra ngày 6 và 7-11 không có cơ sở xác định do hoạt động xả thải từ nhà máy trong Khu công nghiệp Dầu Giây.

(Nguồn: https://baodongnai.com.vn/media/202311/da-xac-dinh-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-o-suoi-bi-suoi-gia-duc-huyen-thong-nhat-6b559cb/)