TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 3/ Báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023 4/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 5/ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
Tín hiệu lạc quan trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đầu năm
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ 4/2023
Cơ quan chức năng xác định, tình trạng cá chết ở suối Bí, suối Gia Đức huyện Thống Nhất xảy ra ngày 6 và 7-11 không có cơ sở xác định do hoạt động xả thải từ nhà máy trong Khu công nghiệp Dầu Giây. (Nguồn: https://baodongnai.com.vn/media/202311/da-xac-dinh-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-o-suoi-bi-suoi-gia-duc-huyen-thong-nhat-6b559cb/)
(ĐN) - Chiều 22-11, UBND H.Thống Nhất tổ chức cuộc họp xác định nguyên nhân tôm, cá chết tại suối Bí xã Hưng Lộc vào ngày 6 và 7-11theo phản ánh của cử tri. Theo nhận định ban đầu của Phòng TN-MT huyện Thống Nhất, nguyên nhân cá chết có thể là do việc xả nuớc súc xả tuyến ống gang D800 của Công ty CP cấp nuớc Gia Tân với lưu lượng từ 1,5-2 ngàn m3/giờ. Báo cáo cũng chỉ ra, thời điểm cua, cá chết cùng lúc Công ty CP cấp nước Gia Tân thực hiện súc xả đường ống gang D800 từ trạm tăng áp Quang Trung đến Khu công nghiệp Dầu Giây. Tuy nhiên, quá trình súc xả công ty có lấy mẫu nước kiểm tra và các thông số đều trong quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, kết quả phân tích 3 mẫu nước do đoàn kiểm tra liên ngành của huyện lấy cũng thể hiện các thông số đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Theo giải trình của Công ty CP cấp nước Gia Tân, súc xả là hoạt động…